*Ban Giám Hiệu:

  1. Đ/c Phạm Thanh Hoa – Hiệu trưởng
  2. Đ/c   Lê Thị Lộc – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
  3. Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung – Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

*BGH qua các thời kỳ:

  1. Đ/c Trịnh Thị  Mai – Nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo số 3 (từ năm 1985 – 1996).
  2. Đ/c Nguyễn Thị Như Tâm – Nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Số 3 (từ năm 1996 – 2016)

*Tổ chuyên môn:

*Tổ dạy: gồm 26 giáo viên

1, Phạm Thị Hồng Nga
2, Chu Thị Toản
3, Phạm Thanh Hiền
4, Lại Thị Minh Nguyệt
5, Nguyễn Thu Phương
6, Ôn Như Bích
7, Nguyễn Thị Ngọc
8, Trần Ngọc Lan
9, Nguyễn Thị Khánh Hiền
10, Nguyễn Thị Hà
11, Tiêu Thị Tố Uyên
12, Phạm Thu Trang
13, Nguyễn Thị Hoa
14, Dương Minh Thủy
15, Trương Hồng Phúc
16, Nguyễn Thanh Nga
17, Nguyễn Thị Kim Yến
18, Nguyễn Thị Yến
19, Nguyễn Tú Uyên
20, Nguyễn Thị Minh Phương
21, Lê Diệu Thúy
22, Phùng Thị Thúy Huyền
23, Quách Thị Hồng Vân
24, Lê Thị Thắm
25, Chu Ngọc Mai
26, Phương Xuân Thúy

*Tổ nuôi dưỡng: gồm 6 người:

1, Bùi Thị Kim Vân
2,Lê Thị Kiều Minh
3, Nguyễn Thanh Hương
4, Nguyễn Trung Hiếu
5, Nguyễn Tiến Hải
6, Nguyễn Trần Trung

*Tổ Văn phòng: gồm 8 người

1, Nguyễn Thị Bích Hường – Thủ quỹ

2, Lý Thanh Loan – Kế toán

3, Lê Thị Huyền Chang – Nhân viên y tế

4, Phạm Mỹ Hạnh – Nhân viên văn thư

5, Nguyễn Văn Chiến – Bảo vệ

6, Khổng Vũ Bốn – Bảo vệ

7, Nguyễn Đức Thuận – Bảo vệ